Förpackning med omtanke

Våra skönhetsprodukter finns i glas-, metall-, och plastförpackningar. Under 2019 byter vi löpande ut våra befintliga plastförpackningar till flaskor och tuber framställda av sockerrörsplast. Det betyder att mer än 85% av vårt sortiment redan under 2019 kommer att vara framställt av sockerrör. De nya plastflaskorna och tuberna är gjorda av polyethylen (PE) och håller samma höga kvalitet som idag.

Vi har valt att starta vår miljöresa med plast från förnyelsebara källor  

Fördelen med att använda sockerrör är att det är en förnyelsebar råvara som tar upp COur luften. Efter skörd pressas saften ur sockerröret. Ur restprodukten, dvs det som blir kvar, går det att framställa den alkohol som är utgångspunkt vid framställning av växtbaserad plast. På detta sätt använder vi en förnyelsebar resurs samtidigt som restprodukten kommer till användning. För varje ton sockerrör, fångas två ton COupp ur luften. 

All kartong och papper som Urtekram använder är FSC-certifierat. FSC är en förkortning för ”Forest Stewardship Counsil”. Det är en garanti för att kartong och papper kommer från hållbart skogsbruk samtidigt som alla som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och rättvis lön.

70-plantebaseret.png

50-plantebaseret.png

Vad gör du med förpackningen efter användning?

För att hjälpa dig återvinna tomt emballage på ett hållbart sätt, har vi utarbetat nedanstående vägledning i syfte att göra det lättare för dig att sortera utifrån lokala förutsättningar.

Instruktioner för återvinning

För att återvinna en tom förpackning på rätt sätt, finns det som utgångspunkt en återvinningssymbol på emballaget som visar vilket material förpackningen är gjord av. Om återvinningssymbol saknas, se vidare instruktioner på etiketten. I översikten ser du de återvinningssymboler som är aktuella på Urtekrams förpackningar.

När förpackningen är tom, rekommenderar vi att skölja ur med vatten för att avlägsna produktrester. Våra pumpar och spraypumpar är sammansatta av delkomponenter, de ska därför sorteras som restavfall. Efter rengöring kan plastkorkar och –lock sorteras som plast. 

Återvinnings-symbol

Material

Kan återvinnas

01-PET.png

PLAST. PET står för Polyethylenterephthalat, som är en transparent plasttyp. Materialet används ofta till emballage.

Ja

02-PE-HD.png

PLAST. PE-HD står för Polyethylen Hög Densitet. Det är en icke transparent, hård eller semiflexibel plasttyp. 

Ja

04-PE-LD.png

PLAST. PE-LD står för Polyethylen Låg Densitet. Denna plasttyp är mjukare än PE-HD och är semitransparent

Ja

05-PP.png

PLAST. PP står för Polypropylen. En hård men flexibel plasttyp.

Ja

07-O.png

ANNAT. O står för Other Packaging, som bland annat omfattar flerlagermaterial av tex Polyethylen och –propylen. (Vi jobbar på att hitta ett alternativ).

Nej

40-FE.png

METALL. Symbolen innebär att materialet är gjort av stål. 

Ja

41-ALU.png

METALL. Symbolen innebär att materialet är gjort av aluminium.

Ja

70-GL.png

GLAS. Ofärgat glas. 

Ja

71-GL.png

GLAS. Grönt glas. 

Ja

72-GL.png

GLAS. Brunt glas.

Ja